Turto vertintojai Marijampolė.

UAB „Marijampolės nekilnojamojo turto agentūra” vertina visų rūšių nekilnojamąjį turtą (butai, gyvenamieji namai, žemės sklypai, komercinės ir gamybinės paskirties pastatai, ir pan.), kilnojamąjį turtą (gamybos mašinos, įvairios paskirties įrengimai, autotransportas ir t.t.) bei verslą (akcijos, investicinis turtas, kiti verslo objektai). Vertinimo veikla vykdoma nuo 1994 m. Įmonė turi leidimo verstis vertinimo veikla pažymėjimą Nr. 000106, išduotą Turto vertinimo priežiūros tarnybos 2012-08-01. Įmonėje šiuo metu dirba vienas atestuotas turto vertintojas. 

Esame įvertinę kelis tūkstančius nekilnojamojo ir kilnojamojo turto bei verslo objektų. Didžiausi įvertinti objektai: AB „Ekranas”, UAB „Jūrės medis” (turtas ir verslas), UAB „Viginta” (verslas), AB „Vernitas”, UAB „Galinta” (turtas ir verslas), UAB „Marijampolės grūdai”, AB „Laisvė”, UAB „Baltijos tekstilė”, AB „Girių bizonas”, UAB „Fasa” (turtas ir verslas), UAB „Marijampolės pieno konservai”, AB „Kazlų Rūdos metalas”, įmonių grupės „ARVI” turtas ir verslas, AB „Alytaus pieninė”, UAB „Lukšių pieninė”, UAB „Širvintų pieninė”, UAB „Suvalkiečių vaistinė” (turtas ir verslas), koncerno „Alga” įmonių turtas, UAB „Agrochema” turtas, UAB „Juodeliai” (turtas ir verslas) AB „Jonavos šilumos tinklai” katilinės ir šilumos trąsos, įvairių gyvenviečių inžineriniai tinklai, įvairus kilnojamasis turtas: transporto priemonės ir pramoniniai įrengimai. 

Turto vertintojai Marijampolė


Įmonė apdraudusi civilinę atsakomybė 300 000 Eur sumai draudimo bendrovėje „BTA Insurance Company” (poliso Nr. PCAD 0348725).
Mūsų vertinimo ataskaitos akceptuojamos didžiausiuose Lietuvos bankuose bei kredito unijose. 

Turto vertintojai Marijampolė

mnta logo